Reisorganisatie

DrieTour reizen


Beschrijving

DrieTour organiseert vanuit haar christelijke identiteit rondreizen en groepsreizen die aanzetten tot verdieping. Deze verdieping kan ontstaan in de ontmoeting met de ander. Door kennis te maken met een nieuwe cultuur, door zaken te plaatsen in de historische context. Of door stil te staan bij de grote en kleine wonderen van de natuur.

Aandacht voor spiritualiteit
Tijdens de reis is er aandacht voor het voeden en beleven van de eigen spiritualiteit. Afhankelijk van de groepssamenstelling, de wensen en het thema van de reis.
De ene keer kan dit door een stilte moment, stilte wandeling, retraite op basis van mindfulness of korte meditatie. De andere keer door bijvoorbeeld het bijwonen van een Grieks-orthodoxe dienst of een bezoek aan een synagoge of klooster.

Iedereen die onze kernwaarden ontmoeting en tolerantie onderstreept, zal zich thuis voelen bij onze organisatie. En wij voelen ons thuis bij hen, ongeacht geloofsovertuiging.


DrieTour reizen


>