Reisorganisatie

AMARANT REIZEN


Beschrijving

Natuurlijk anders!
Al weer 21 jaar wordt in deze ‘slogan’ heel goed tot uitdrukking gebracht waar Amarant Reizen voor staat: reizen organiseren waarbij we volop genieten van de vaak imposante natuur die God ons heeft toevertrouwd. We willen de schepping behandelen met groot respect, op een manier die duidelijk onderscheidend is van wat ‘doorsnee’ wordt aangeboden.

- Anders dus...
Anders, niet alleen in de keuze van de bestemmingen maar ook wat betreft de manier waarop er wordt gereisd. Dat betekent relatief veel kampeerreizen en kleine, flexibele groepen. Maar we verliezen natuurlijk ook de mensen die het kamperen zijn ontgroeid niet uit het oog. Voor hen hebben we weer een aantal prachtig gelegen accommodaties in het programma opgenomen.

- Ongedwongen maar met/uit overtuiging
Met ‘Natuurlijk Anders’ bedoelen we ook dat we op een ongedwongen, natuurlijke manier tijdens onze reizen samen God willen ontmoeten. Open en eerlijk met elkaar spreken over de moeite en vreugde die ons geloof in Jezus Christus teweeg brengt. Geen vroom sfeertje, maar ontmoetingen van hart tot hart, zonder dat het wordt opgelegd. Dat is wat onze reizen ook zo Anders maakt.
Dát is wat Amarant Reizen motiveert. Een beetje idealistisch misschien, maar wel met/uit overtuiging. Graag willen we jou hierin laten delen in de hoop dat je zo ook weer geestelijk op adem komt. Pak jij de uitdaging aan?

- Amarant Reizen is christelijk
Bij Amarant Reizen is het christelijke karakter van de reizen geen bijzaak. Daarom wordt er bewust tijd genomen om na te denken over God, geloven en jezelf. Met anderen praten, luisteren en stil zijn. Elke vakantiedag beginnen we gezamenlijk en sluiten we ook gezamenlijk af. Daarnaast verzorgt de reisleiding een aantal thema-avonden. Deze onderdelen zijn niet verplicht, maar van de deelnemers wordt wel verwacht dat ze dit respecteren. Voor zover mogelijk worden zondagen vrijgehouden, zodat een kerkdienst kan worden bijgewoond of een viering kan worden georganiseerd.
Amarant Reizen is een christelijke reisorganisatie. Zij is echter niet gebonden aan één bepaalde kerkelijke richting. Leden van verschillende denominaties horen immers bij de éne christelijke kerk. In de vakantie willen we dat in praktijk brengen.

- Individuele vrijheid
Het karakter van de reizen van Amarant Reizen is veelal actief en avontuurlijk. We doen dat graag in een omgeving waar we kunnen genieten van de natuur. Bij de reizen met een vaste standplaats, zowel bij campings als accommodaties, is er echter ruimte genoeg voor mensen die het even wat rustiger aan willen doen. De mate waarin men tijdens die reizen wil deelnemen aan de activiteiten wordt uiteindelijk door de deelnemer zelf bepaald. Het spreekt voor zich dat voor de rondreizen, huttentrektochten en fietstrektochten deelnemers meer gebonden zijn aan het gezamenlijke programma.
Overigens zijn een avontuurlijke inslag, enige sportiviteit en een flexibele opstelling voor al onze groepsreizen belangrijk.


AMARANT REIZEN


>